Eri hotellien ja villojen hinnat vaihtelevat kohteiden, ajankohdan ja kysynnän mukaan.

Peruutus- ja maksukäytännöt vaihtelevat kohteittain. Saat aina tarjouksen mukana kyseisen kohteen käytännöt.

Tarjouksen hinta on voimassa 2 viikkoa tarjouksen antamisesta, edellyttäen että tarjottu huone on vielä vapaana varaushetkellä.

Varaus on astunut voimaan, kun olet saanut varausvahvistuksen. Huomioithan, että tarjous ei ole vielä varaus ja tarjottu hotelli saatetaan myydä loppuun nopeastikin.

Kehotamme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista jo matkan tilausvaiheessa.